ممانعت از حرکت نفت کش های ایران

کل اخبار:1

  • تعرض به کشتی ایران - کراپ‌شده ۱۳۹۹-۰۲-۲۸ ۱۷:۵۷

    قمار ترامپ با امنیت آبراهه‌های بین‌المللی

    تعرض به نفت‌کش‌های ایرانی با پاسخ سخت مواجه خواهد شد

    آرش خلیل‌خانه

    آمریکا با اعزام ناوهای جنگی خود به کارائیپ اعلام کرده قصد دارد سد راه نفتکش ایرانی حامل سوخت برای ونزوئلا شود، اقدامی که در صورت وقوع و به ویژه توقیف کشتی ایران احتمالاً موجب یک بحران جدی و حتی درگیری نظامی بین ایران و آمریکا شود.