من طلبنی وجدنی

کل اخبار:1

  • طلبنی ۱۳۹۹-۰۷-۰۸ ۱۰:۵۴

    آن کس که به او عشق ورزم، او را خواهم کشت

    با صدای : آرش جوان / تدوین : قاسم جعفری

    «آن کس که مرا طلب کند می یابد، آن کس که مرا یافت می شناسد، آن کس که دوستم داشت به من #عشق می ورزد، آن کس که به من عشق ورزید من نیز به او عشق می ورزم، آن کس که به او عشق ورزیدم کشته ام می شود و آن کس که کشته ام شود #خون بهایش بر من واجب است و آن کس که خون بهایش بر من واجب است پس من خودم خون بهایش هستم.»