میزبانی از زائران عرب زبان

کل اخبار:1

  • زائر و مسافر عرب در مشهد ۱۳۹۷-۰۶-۲۰ ۱۴:۳۷

    ۱۱ بند برای ادای حقِ میزبانی

    فرجام علوی

    اکنون در روزگارِ ارتباطاتِ جهانی هستیم و هر گردشگر پیش از سفرش، همه هزینه‌های کشور میزبان را از اینترنت درمی آورد و حساب و کتاب می‌کند. پس همین امروز، فرهنگِ «زرنگ بازی» را دست به سر کنیم.