ناصر ممدوح

کل اخبار:1

  • ناصر ممدوح ۱۴۰۰-۰۶-۱۷ ۰۸:۱۹

    ناصر ممدوح:

    دوبله دیگر به سال های طلایی اش برنمی گردد

    ناصر ممدوح با اعتقاد بر اینکه دوبله دیگر به آن سال های طلایی اش برنمی گردد، درباره صداهای ماندگار این حرفه می گوید: در دوبله هرکسی که می رود صدایش را هم با خود می برد و دیگر آن صداهای درخشان برایمان تکرار نخواهد شد.