نامزدهای سینمایی چهره سال هنر انقلاب

کل اخبار:1

  • نامزدهای سینمایی چهره سال هنر انقلاب ۱۳۹۹-۰۲-۱۰ ۰۹:۴۵

    مروری بر کارنامه نامزدهای سینمایی چهره سال هنر انقلاب

    خدمات متقابل سینما و انقلاب

    نرگس آبیار، سعید اسماعیلی، جواد افشار، وحید چاووش، امیر داسارگر، سید محمود رضوی، مرتضی شعبانی، محسن عنایتی هنرمندانی هستند که در فهرست کسب عنوان نامزدهای چهره هنر انقلاب در سال ۹۸ قرار دارند.