ناهماهنگی تیم اقتصادی

کل اخبار:1

  • رشد اقتصادی ۱۳۹۶-۰۲-۰۳ ۱۲:۱۶

    کارشناسان درگفتگو با قدس تشریح کردند

    دلایل ناکامی دولت دروعده های اقتصادی

    اقتصاد- ادامه رکود اقتصادی در بخشی از اقتصاد معضلی قدیمی است که در سایه‌ برخی غلفت‌ها با تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها هر روز بیش از پیش نمایان می‌شود. بنابر اظهارنظر کارشناسان ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت و اعتماد بیش از حد دولت به غرب دو عامل اصلی تحقق نیافتن وعده‌های دولت یازدهم بوده‌است.