نظامی گنجوی

کل اخبار:1

  • خمسه نظامی ۱۳۹۹-۰۶-۲۶ ۱۴:۵۲

    نسخه خطی خمسه نظامی به گنجینه کتابخانه ملی افزوده شد

    یک نسخه خطی نفیس از کتاب خمسه نظامی که تاریخ کتابت به سال ۸۹۲ قمری برمی‌گردد، با کار کارشناسی کمیته خرید نسخ خطی اداره کل کتاب‌های خطی و نادر کتابخانه ملی خریداری و به گنجینه نسخ خطی کتابخانه ملی ایران افزوده شد.