نقش صهیونست ها در بحران های جهانی

کل اخبار:1

  • ابوالفضل ظهره‌وند ۱۳۹۹-۰۳-۰۲ ۱۲:۴۸

    یادداشت

    روز قدس دفاع از فلسطین نیست، دفاع از موجودیت بشر است

    ابوالفضل ظهره وند کارشناس مسائل سیاسی

    روز قدس با موضوعاتی مثل مسیر مقاومت آرمانهای انقلاب و تغییرات پارادایمی در محیط اجتماعی و محیط بین الملل مرتبط است، یعنی نمی توان قدس را مانند مساله کشمیر دانست چرا که موضوع قدس با مساله تمدن اسلامی و جنبه های نظری از مساله حکمرانی تمدن سازی و پایان دادن به مسیرسکولاریزم مرتبط است.