نماینده کارگران در شورای عالی کار

کل اخبار:1

  • 1 ۱۳۹۷-۰۶-۲۰ ۱۵:۱۶

    نماینده کارگران در شورای عالی کار:

    قرار نیست مزد کارگران هشتصد هزار تومان افزایش داده شود

    نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به کاهش ۵۲ درصدی قدرت خرید کارگران گفت:قرار نیست مزد کارگران هشتصد هزار تومان افزایش داده شود،قرار است دولت و کارفرما از طریق تزریق ارز دولتی به تولید کنندگان، ارزاق کارگران را تأمین کنند.