نوسانات مسکن

کل اخبار:1

  • 1 ۱۳۹۷-۰۵-۱۶ ۱۱:۱۹

    اثرگذاری نوسانات ارز بر بازار مسکن

    کارشناسان معتقدند کاهش نرخ ارز در صورتی که بر کاهش قیمت برخی از نهاده های ساختمانی اثر مستقیم داشته باشد، می تواند با متعادل کردن قیمت تمام شده تولید مسکن، منجر به افت قیمت مسکن شود.