واکنش ها به عزل وزیر

کل اخبار:1

  • عزل رحمانی ۱۳۹۹-۰۲-۲۳ ۱۵:۴۳

    کابینه دوازدهم بر لبه تیغ/ حکم عزلی که ممکن است پرونده تغییرات در دولت روحانی را ببندد

    آرش خلیل خانه

    دست روحانی برای اعمال تغییراتی دیگر در کابینه در دو سال پایانی دولت تا حد زیادی بسته خواهد بود زیرا این اتفاق حداقل یک مناقشه حقوقی و فنی را در مورد اصل ۱۳۶ و حد نصاب تغییرات در دولت بوجود خواهد آورد و به ویژه در شرایطی که مجلس یازدهم شکل بگیرد با توجه به اکثریت مطلق منتقدان دولت در آن روحانی با یک چالش جدی مواجه خواهد شد.