پارک در پیاده رو

کل اخبار:1

  • خودروهای متخلفی با گناه حق الناس ۱۳۹۹-۰۶-۲۶ ۱۴:۳۳

    سیدحمیدهاشمی

    خودروهای متخلفی با گناه حق الناس

    حقّ‌النّاس، فقط دزدیدن و اتلاف مال مردم نیست. هر رفتاری که موجب زحمت دیگر مردمان شود نیز از مصادیق گناه حق الناس است. طبق ماده 163 آئین نامه راهنمایی و رانندگی توقف در پیاده‌رو، جزء اماکن ممنوع است و به موجب قانون هر خودرویی که در محل پیاده رو یا محل عبور دوچرخه سوار و... موجب سد معبر شود به عنوان متخلف شناخته شده و شامل جریمه نقدی میشود. شهروندان می‌توانند با تماس با سامانه 110، توقف موتور سیکلت ها یاوسایل نقلیه در پیاده روها را گزارش دهند. ((قطعا اینگونه موارد تخلف در سطح شهر بسیار است، کافیست ماموران صدیق راهنمایی رانندگی نیز ضمن انجام وظیفه در خیابان های اصلی شهر، گذری هم به کوچه ها داشته باشند)).