پرتقال چیدن

کل اخبار:1

  • چیدن پرتقال ۱۳۹۸-۱۰-۲۳ ۱۰:۲۹

    روزمره نگاری

    دست‌های پرتقالی

    با شهرزاد، آسیه، نبات، مریم و زلیخا می‌نشینیم پشت نیسان. هوا دیگر تاریک شده اما آن‌ها هنوز با هر بهانه‌ای می‌خندند، نارنگی پوست می‌گیرند و از تعداد تیغ‌هایی که سهم امروزشان بوده می‌گویند.