پرورش ابزیان

کل اخبار:1

  • معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور ۱۳۹۹-۱۱-۰۲ ۱۸:۰۰

    معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور مطرح کرد

    نیشابور یکی از سه شهرستان برتر خراسان رضوی در حوزه آبزی پروری

    معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: نیشابور یکی از سه شهرستان برتر استان در حوزه آبزی‌پروری است و امکان توسعه آبزی‌پروری در منابع آب متعدد سطحی در شهرستان میسر است.