پوشش گیاهی مشهد

کل اخبار:2

 • طبیعت ۱۴۰۰-۰۶-۰۲ ۱۰:۲۴

  «گلیل» بهشت گمشده ایران

  مهدی کاهانی

 • پوشش گیاهی مشهد ۱۳۹۹-۰۸-۱۲ ۱۶:۰۱

  دانشمند برگزیده کشوری و متخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی:

  پوشش گیاهی شهر مشهد حساسیت‌زاست

  دانشمند برگزیده کشوری و متخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی گفت: بیشتر پوشش گیاهی شهر مشهد حساسیت‌زاست و باید از گونه‌های غیرحساسیت‌زا استفاده کرد.