پژواک

کل اخبار:1

  • سروی ها ۱۳۹۹-۰۵-۱۷ ۱۰:۱۵

    خبرنگاران باید پژواک دقیقی از خواسته‌های به حق مردم باشند

    سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان رضوی با تأکید بر این مطلب که آحاد مردم ابزار و زمان لازم برای تبیین مشکلاتشان را ندارند، گفت: بنابراین، تکلیف مهمی بر دوش خبرنگاران کشور در این عرصه است، چراکه باید پژواک دقیقی از خواسته‌های به حق مردم باشند.