پژوهشگران ناسا

کل اخبار:1

  • زهره ۱۳۹۸-۰۷-۰۱ ۱۲:۵۹

    پژوهشگران ناسا:

    سیاره زهره قبلاً قابل سکونت بوده است

    دانشمندان معتقدند زهره حدود سه میلیارد سال، دمای ثابتی بین ۲۰ تا ۵۰ درجه داشته و این دما، امکان سکونت موجودات گوناگون را در آن فراهم می‌کرده است.