کفشدوزک

کل اخبار:5

 • Vij-Kafshdoozak-No-68-NEW.pdf - صفحه 1 ۱۳۹۸-۰۶-۲۱ ۰۰:۰۵

  کفشدوزک 68

 • Vij-Kafshdoozak-No-67.pdf - صفحه 1 ۱۳۹۸-۰۶-۱۴ ۰۰:۰۵

  کفشدوزک 67

 • Vij-Kafshdoozak-No-66.pdf - صفحه 1 ۱۳۹۸-۰۶-۰۷ ۰۰:۰۴

  کفشدوزک 66

 • Vij-kafshdoozak-New.No-43-NEW-NEW-NEW.pdf - صفحه 1 ۱۳۹۸-۰۴-۲۰ ۱۳:۳۹

  ضمیمه کفشدوزک 43

 • کفشدوزک ۱۳۹۸-۰۴-۰۹ ۱۰:۳۴

  گزارش جیبی

  پول توی کفشدوزک است!

  لابد دوران کودکی، پرسش بی پاسختان این بود که آیا واقعاً این موجودات ریز، خوشرنگ و بامزه‌ای  که تصویرش روی لباس‌ها و وسایل بچه‌ها دیده می‌شود، می‌توانند کفش‌های ما را بدوزند؟ چه بسا از جمله آن‌هایی باشید که  وقتی بزرگ‌ترشدید، یقین کردید کفشدوزک‌ها اصولاً نه کفش می‌دوزند و نه کارآیی و هنر خاصی دارند!