گورستان تهران

کل اخبار:1

  • گورستان ۱۳۹۹-۰۵-۲۹ ۱۷:۵۰

    گورستان جدید تهران کجاست؟

    مدیران بارها اعلام کرده اند که پایتخت نیازمند گورستان جدید است و هربار از یک مکان جدید نام بردنداما عضو شورای شهر تهران این بار گفت که 5 نقطه را کاندید کرده‌ایم و تأکید می‌کنم که این نقاط در جنوب تهران نیست و بزودی جانمایی‌ها اعلام می‌شود.