پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۶

کلیپ

اصلی ترین دغدغه ها و نگرانی های رهبر انقلاب حین مذاکرات برجام در دولت روحانی

شاخص / قسمت سوم

رهبر انقلاب: هیچ یک از دستاورد های هسته ای کشور نباید تعطیل شود. همه ی تحریم ها باید در روز امضای توافق، لغو شوند