شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۵

اعمال روز عرفه

در اینفوگرافیک رو به رو با اعمال روز عرفه آشنا می شوید.

دعای روز عرفه

طراح: حدیث محمدگلی

نظر شما