لباس سفید زمستان و باغ وکیل آباد مشهد

کل اخبار:1

  • لباس سفیدزمستان و باغ وکیل آباد مشهد ۱۳۹۹-۰۹-۲۳ ۱۱:۴۰

    سیدحمیدهاشمی

    لباس سفیدزمستان و باغ وکیل آباد مشهد

    زمستان.. باز می آید با همان قار قار کلاغ ها و تن پوش سفید نشسته بر تن درختان و باز بوی هیزم و عطر دود و آتش و کوچه هایی که به انتظار بهار خواهند نشست یک روز هم بهار خواهد آمد شاید جمعه ای صبح "سیدحمیدهاشمی"