معاون سازمان بازرسی کل کشور

کل اخبار:1

  • جلسه ۱۴۰۰-۰۶-۱۵ ۱۴:۱۴

    معاون سازمان بازرسی کل کشور:

    برای کنترل هوای پایتخت و بسیاری از کلان شهرها توفیقی نداشته‌ایم

    معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به موضوع آلودگی هوا گفت: در حوزه آلودگی هوا ما قوانین متعددی داریم که هر کدام وظایفی را برای دستگاه‌ها تعیین کرده‌اند. به عبارتی در این حوزه ما با انباشتی از قوانین مواجه هستیم ولی در عمل توفیقی برای کنترل به ویژه هوای پایتخت و بسیاری از کلان شهرها نداشته‌ایم.