نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی