بسک آباد مشهد

کل اخبار:1

  • بازدید معاون دادستان از حاشیه مشهد «کشف رود» ۱۳۹۹-۰۴-۲۹ ۲۳:۱۱

    مهدی بزم آرا

    بازدید معاون دادستان از حاشیه شهر مشهد و «کشف رود»

    معاون دادستان خراسان رضوی در امور اجتماعی و رئیس کمیته اجرایی و پیشگیری رفع مشکلات مناطق کم برخوردار، از مناطق حاشیه شهر مشهد در محله شهید باهنر و همچنین روستاهای حواشی کشف رود، بازدید به عمل آورد. سید هادی شریعت یار در این بازدید با حضور در مسجد جامع روستای کنه بیست از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات اهالی این مناطق به ویژه در بخش آبیاری های غیربهداشتی و ناسالم مزارع کشاورزی قرار گرفت.