حکیم عدالت

کل اخبار:1

  • حکیم عدالت ۱۴۰۰-۰۶-۰۲ ۱۰:۳۱

    روایت شاگردان و دوستان «علامه» از سیره علمی و فرهنگی او

    مرزبان عقل توحیدی

    نازلی مروت

    علامه محمدرضا حکیمی را با دو اصل مهم زندگی‌اش بهتر می‌توان معرفی کرد؛ «توحید و عدل». او را «مرزبان توحید» و «عدالت‌خواه شرق» می‌خوانند. ساده‌زیست و بی‌تکلف از القاب علمی و این جهانی، با کوله‌باری از علم و اندیشه و رها از همه تعلقاتی که گام‌های تعالی انسان را از حرکت بازمی‌دارد، قدم برداشت.