سید محسن طباطبایی مزدآبادی

کل اخبار:2

 • سید محسن طباطبایی مزدآبادی ۱۳۹۸-۰۵-۱۴ ۰۸:۵۱

  یادداشت/

  چرا سرمایه در کشور ما به تولید مستمر و پایدار منجر نمیشود؟

  رشد اقتصادی واقعی تنها از مسیر افزایش کمیت و کیفیت تولید محقق می‌شود. با وجود آنکه مباحثی شامل کم اهمیت شدن بخش تولید به نفع بخش خدمات مانند گردشگری به گوش میخورد، اما واقعیت این است که دستاورد راهبردی و برگ برنده کشورهای ثروتمند همه و همه بخش قدرتمند تولید و فعالیت تولیدی بوده است.

 • طباطبایی مزدآبادی ۱۳۹۸-۰۵-۱۱ ۱۶:۰۱

  جایگاه تولید و موانع و راهکارهای رونق بخشی به آن

  شروع کسب و کار در ایران، ۷۲روز طول می‌کشد و در کره جنوبی تنها ۴ روز

  دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی ؛ عضو هیات علمی دانشگاه و دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

  رشد اقتصادی واقعی تنها از مسیر افزایش کمیت و کیفیت تولید محقق می شود.