پارکینگ وکیل آباد

کل اخبار:1

  • پارکینگ ۱۳۹۸-۰۵-۲۸ ۱۰:۱۱

    تخلفی که در سکوت ناظران همچنان ادامه دارد

    درآمدزایی غیرقانونی در پارکینگ وکیل‌آباد

    علی محمدزاده

    یکی از اصلی‌ترین نیازهای جوامع بشری از ابتدای شکل‌گیری، تعریف قواعد و ضوابط در حوزه‌های مختلف بوده که به مرور به عنوان قوانین تدوین و شناخته شدند.