شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۸:۱۹

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:

کارفرمایان باید ملزم به واریز مستقیم حقوق کارگران شوند

کارگران

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: کارفرمایان باید ملزم به واریز مستقیم حقوق کارگران شوند.