شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۰

20:30هم سانسور شد!

20:30
آرمان نوشت:
شنیده شد که برنامه 20 و 30 پنجشنبه سانسور شد. نجف‌زاده اين هفته به سراغ شهرام جزايري هم رفته بود و با اشاره به جنجال آزادشدن وي با او گفت‌وگو کرد. جزايري گفت به اندازه کافي در اين مدت سوژه بوده‌ام و ممنونم اگر اجازه بدهيد به همسر و فرزندانم رسيدگي کنم! بررسي همايش مخصوص نابينايان در روز جهاني عصاي سفيد هم از آيتم‌هاي جالب صرفاجهت اطلاع بود. این آیتم شعبده‌بازي را نشان داد که براي نابينايان برنامه اجرا مي‌کرد! نجف‌زاده در پايان «صرفا جهت اطلاع» رو به مردم گفت برخي از بخش‌هاي برنامه اين هفته سانسور شد!