جمعه ۲۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۸

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد؛

تجمیع بیمه ها عزم جدی می خواهد/پرداخت حق بیمه باید یکسان شود

بیمه

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه برای واگذاری بیمارستان ها به تامین اجتماعی آمادگی داریم، گفت: در بحت جدایی بخش درمان بیمارستان های ملکی تامین اجتماعی مد نظر ما نیست.

دکتر محمد آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جدایی بخش درمان از تامین اجتماعی، اظهارداشت: در مورد جدایی بخش درمان ، بحث بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی یا درمان مستقیم مطرح نیست؛ یعنی نه فقط مایل هستیم بیمارستان‌های ملکی سازمان را خود آنها داره کند، بلکه تمایل داریم به عنوان وزارت بهداشت اگر بخواهند مدیریت بیمارستان‌های دولتی را نیز برعهده گیرند.

وی افزود: وزارت بهداشت هیچ نظری در مورد بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی ندارد بلکه در بحث تجمیع منابع حق بیمه مطرح است.

به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، قانون برنامه پنجم تکلیف کرده و همچنین علم اقتصاد و سلامت و تدبیر نیز ایجاب می‌کند که از هدر رفت منابع جلوگیری شود.

آقاجانی در پاسخ به این سئوال که سازمان های بیمه گر شرایط و زیرساخت ها را مناسب تجمیع نمی دانند، گفت: تا چه زمان سازمان‌های بیمه‌گر منتظر ایجاد شرایط و زیرساخت‌ها خواهند ماند و چه زمانی شرایط ایجاب خواهد شد؟ آیا پنج سال برنامه پنجم کافی نبود.

وی اظهار داشت: واقعیت این است که تجمیع منابع بیمه‌ای نیاز به زیرساخت ندارد و فقط عزم جدی می‌خواهد و عمدتاً عزم سیاسی و اداری است که باید اتفاق بیفتد.

آقاجانی با تاکید بر اینکه افتراق بیمه‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است، گفت: در حال حاضر چهار سازمان بیمه‌گر پایه در کشور فعالیت می‌کنند که تمامی اینها تشکیلات استانی و شهرستانی دارند؛ بنابراین حجم عظیمی از حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنیم صرف ساختار اداری این چهار سازمان می‌شود در حالی که اینها می توانند با هم تجمیع شوند.

وی در مورد حق بیمه‌های متفاوتی که در هر یک از این سازمان‌ها پرداخت می‌شود، گفت: یکسان شدن حق بیمه‌ها یک اصل و ضرورت است که باید یکسانی و یکنواختی در پرداخت حق بیمه‌ها اتفاق بیافتد و این امکانپذیر است؛ فقط نیاز به عزم جدی برای اجرا دارد که امیدواریم هر چه سریعتر اتفاق بیفتد.