دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۹

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران خبر داد

با توجه به کاهش آلودگی هوا نیازی به ادامه تعطیلی مدارس نیست

کاهش آلودگی هوا

رستگاری گفت:با توجه به کاهش آلودگی هوا نیازی به ادامه تعطیلی مدارس نیست.

محمد رستگاری در گفت و گو با میزان با بیان این مطلب که با توجه به کاهش آلودگی هوا نیازی به ادامه تعطیلی مدارس نیست، افزود:با توجه به روند کاهشی آلودگی هوا در تهران نیازی به برگزاری مجدد جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا و تعطیلی دوباره مدارس نیست.

وی همچنین افزود: چون در جلسه روز شنبه 28 آذر کمیته اضطرار آلودگی هوا، تصمیمات مربوطه برای استان تهران تا آخر هفته گرفته شده است و آلودگی هوا هم کاهش پیدا کرده است، نیازی به برگزاری جلسه دوباره و یا اعلام تعطیلی دوباره مدارس نیست و تنها مصوبات روز شنبه 28 آذر تا آخر هفته اعمال خواهد شد.