یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۵

کار آفرینی ضرورت توسعه اقتصادی

دکتر محسن قناویزچی

محسن قناویزچی

توسعه اقتصادی همه جانبه و پایدار در یک نظام اقتصادی پویا ارمغان نوآوری آحادی از جامعه است که با پذیرش خطر و جایگزینی روش ها و راه حل های نو راهکار های ناکارآمد وکهن را تغییر می دهند.کارآفرینان رهبران و قهرمانان عرصه توسعه اقتصادی هستند که با  اراده ، خلاقیت ، پایداری و در نهایت موفقیت نقش آفرینی می کنند.

هدف اصلی کارآفرین تحقق ایده های نو با کمک عواملی نظیر نیروی انسانی،تجهیزات ،مواد اولیه و استفاده از قدرت تصمیم گیری، مهارت ها و استعداد های فردی و جمعی و اعمال طراحی، سازمان دهی، راه اندازی و مدیریت واحد است.خطرات شکست به دلیل فعالیت در محیط غیر قابل کنترل و مبهم خود پلکان موفقیت های بزرگتر است.یک واحد اقتصادی به منظور دستیابی به سود دستاورد های شخصی یا اجتماعی با بهره گیری از  تفکر کارآفرینی می تواند موفقیت لازم را کسب کند.ایجاد  تفاوت ایده های خلاق فرصت های نو درنویی برای کسب و کار در محیط کارآفرینی می آفریند.

کارآفرینان با هدف دستیابی به منافع مورد انتظار جامعه و شناخت فرصت ها و توانایی های خود از طریق ارایه محصولات و خدمات به شیوه نو ارزش افزوده در محصولات ایجاد می کنند.سرمایه کارآفرینان به شکل سرمایه مالی و اجتماعی است که توام با خلاقیت و نوآوری و اداره ریسک و گوهر دانش و تجربه استوار به استقبال سختی ها و مشکلات می روند.

شرایط اقتصادی و بازار با عواملی نظیر منابع مالی، نیروی کار، تسهیلات فیزیکی، زیر ساخت اقتصادی و خدمات تخصصی بر انگیزه کارآفرینی و میزان موفقیت کارآفرینان تاثیر گذار است. ساختار و پویایی صنعت با محاسبه اندازه بازار،رشد بازار، ساختار بازار و صنعت و  تمرکز جغرافیایی پهنه های کارآفرینی را مشخص    می سازد.چهارچوب قانون و مقررات جامعه شامل سیستم مالی، حقوقی و سیاست های حمایتی موجب محدودیت های کارکردی کارآفرینی شده و محدودیت های پیرامونی را فراهم ساخته ،لذا اصلاح قوانین راهگشای توسعه کارآفرینی در کشور است.

ترکیب سرمایه های  اجتماعی که مبین سلسله مراتب اجتماعی ، فرهنگ ، شبکه کارآفرینی و سیستم آموزشی است و جنبه های فردی مربوط به کارآفرین از جمله تجربه کاری،تحصیلات، ظرفیت کارآفرینی و دارایی،حوزه کارآفرینی کشور را توسعه داده و موجب رشد اقتصادی می گردد.نگاه آموزشی به مقوله کارآفرینی و ضرورت ایجاد و تقویت فرهنگ کارآفرینی مستلزم برنامه ریزی آموزش مبانی کارآفرینی از مرحله دبستان تا دانشگاه است.گروه های سنی که در معرض این آموزش واقع نگردیدند در حوزه های جوانان ،کارگران ،صنعتگران ،کارمندان دولت ،زنان ،هنرمندان و دیگر اقشار جامعه بایستی توسط متولیان امر با حضور در دوره های کارآفرینی به مهارت های لازم دست یابند.

نوآوري در ارایه كالاهاي جديد، ارایه روش های نو در فرآيند های توليد ،گشايش بازارهای جديد ،يافتن منابع تازه و ايجاد هر گونه تشكيلات جديد در صنایع ،خدمات و بازرگانی زمینه های متنوع کارآفرینی است که با همت کارآفرینان از آحاد جامعه می تواند به شایستگی موجب توسعه اقتصادی کشور شود.

تقویت ابزارهای مالی کارآفرینان مانند موسسات پولی ،حذف قوانین دست و پا گیر و تشریفات زاید دولتی اعطای مشوق های کارآفرینی نظیر معافیت های مالیاتی ،حمایت همه جانبه از فعالیت های کارآفرینانه و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی ،کارآفرینی را حیاتی دوباره و پویایی اقتصاد را دوامی مضاعف می بخشد. رشد جمعیت و در نتیجه رشد متقاضیان کار و اشتغال بعلاوه کاهش مشاغل در اثر توسعه فناوری و ورود به ظرفیت های مجازی کار و همچنین کاهش مشاغل دولتی و ثابت ضرورت کارآفرینی در کشور را لحظه به لحظه افزایش داده و آن را بعنوان تنها نسخه قابل تجویز در جهت درمان بیکاری بویژه در قشر تحصیل کرده و متخصص معرفی می کند. شناسایی ظرفیت های اشتغال و کارآفرینی ، شکل گیری و تقویت کانون های تخصصی کارآفرینی ، ارتباط و پیوند مراکز دانشگاهی با حوزه کسب و کار و اجرایی ساختن مشارکت های فنی و بازرگانی در حوزه سرمایه گذاری می تواند افق نوید بخشی در زمینه توسعه کارآفرینی فراروی جامعه ایرانی قرار دهد. 

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.