چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۷

طبق آیین نامه جدید آموزشی؛

برنامه درسی پایه ششم طلاب تعیین شد/ ساعات حضور در کلاس

طلاب

برنامه درسی نیسمال اول و دوم پایه ششم طلاب مدارس حوزه علمیه کشور تعیین و ابلاغ شد.

به گزارش «قدس آنلاین»،  طبق آیین نامه جدید آموزشی حوزه های علمیه طلاب پایه ششم مدارس علمیه طی دو نیمسال تحصیلی باید ۷۵۰ ساعت در کلاس های آموزشی شرکت کنند.

بنابراین طلاب پایه ششم باید در نیمسال اول تحصیلی خود ۳۸۵ ساعت کلاس درسی داشته باشند.

جدول دروس نیمسال اول پایه ششم مدارس علمیه

ردیف عنوان درس ساعت محدوده درسی متن درس
۱ اصول ۳ بخش (۱) ۸۵ از اجماع امر و نهی تا اول الشهره اصول الفقه جلد ۱ و ۲
۲ فقه ۵ بخش (۱) ۷۵ از کتاب الطلاق تا اول کتاب الغصب شرح لمعه
۳ فقه ۶ بخش (۱) ۸۵ از کتاب المیراث تا اول کتاب الحدود شرح لمعه
۴ نهج البلاغه ۳ ۳۰ عهدنامه مالک اشتر نهج البلاغه
۵ آیین نگارش ۵۰ همه کتاب بربال قلم
۶ تاریخ ۶ ۳۰ همه کتاب دادگستر جهان
۷ حکومت اسلامی ۳۰ همه کتاب حکومت اسلامی

طبق اعلام معاونت آموزشی حوزه های علمیه طلاب پایه ششم در نیمسال دوم تحصیلی باید ۳۶۵ ساعت کلاس درسی را بگذرانند.

جدول دروس نیمسال دوم پایه ششم مدارس علمیه

ردیف عنوان درس ساعت محدوده درسی متن درس
۱ اصول ۳ بخش (۲) ۸۵ از اول الشهره تا پایان کتاب اصول الفقه جلد ۱ و ۲
۲ فقه ۵ بخش (۲) ۷۵ از کتاب الغصب تا اول کتاب المیراث شرح لمحه
۳ فقه ۶ بخش (۲) ۸۵ کتاب حدود از الفصل الخامس تا پایان کتاب الدیات شرح لمحه
۴ علوم قرآن ۷۰ همه کتاب مختصر التمهید یا آشنایی با علوم قرآن
۵ آشنایی با فلسفه ۲۰ همه کتاب آشنایی با علوم اسلامی بخش فلسفه
۶ علوم حدیث ۳۰ همه کتاب آشنایی با علوم حدیث

هریک از درس های مطالعاتی تاریخ ۶،  علوم حدیث و حکومت اسلامی، معادل ۳۰ ساعت درسی است که مدیران مدارس حوزه های علمیه می توانند از ساعات فوق العاده برای برگزاری این درس ها استفاده کنند و شرکت طلاب در این کلاس اختیاری است.

منبع: خبرگزاری مهر