شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۹

تجزیه کدام زباله‌ها یک میلیون سال طول می‌کشد؟

جمع آوری زباله

مدت زمان مورد نیاز برای تجزیه زباله های انسانی در طبیعت بسته به نوع زبانه می تواند تا یک میلیون سال طول بکشد.