پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۰

رؤسای سه اداره حرم در گفتوگو با قدس خبر دادند

آمادگی حرم مطهر برای مراسم چراغ برات

چراغ برات

چراغ برات از سنت های قدیمی خراسانی‌هاست و بر اساس اعتقادات مردم این دیار در این سه شــبانه روز (12 تا 15شعبان) مردگان آزاد هســتند، زندگان با احسان برای آنهــا نه تنها تلاش میکنند تا برات آزادی آنان را از آتش جهنم کسب کنند، بلکه آزادی خود از آتش جهنم را نیز از امام دوازدهم خواســتار میشوند.

مروج/

 چراغ برات از سنت های قدیمی خراسانی‌هاست و بر اساس اعتقادات مردم این دیار در این سه شــبانه روز (12 تا 15شعبان) مردگان آزاد هســتند، زندگان با احسان برای آنهــا نه تنها تلاش میکنند تا برات آزادی آنان را از آتش جهنم کسب کنند، بلکه آزادی خود از آتش جهنم را نیز از امام دوازدهم خواســتار میشوند.

 رئیــس اداره خدمات عمومی بــارگاه مقدس امام‌رضــا (ع)از آمادگــی این اداره بــرای ارائه خدمــات در ایام چــراغ برات (12 تــا 15 ماه شعبان) در بهشت‌های ثامن‌الائمه(ع) حرم مطهر رضوی خبر داد.

 مهندس محمدرضا سبزعلی به خبرنگار قدس گفت: خدمات این اداره شامل انجام بازدیدها و بررسی‌های بهداشــتی و اقدامات لازم، تنظیف و شست و شوی ویژه، چیدمان مضاعف مبلمان نظافتــی، گل‌آرایی و تأمین نیروی انســانی به طــور فوق‌العــاده و خاص در ســاعات حضور مراجعه‌کنندگان به بهشت‌های ثامن‌الائمه(ع) و... می‌باشد.

 وی یادآور شــد: در پایان ایام چــراغ برات نیز مطابق برنامه‌ریزی انجام شــده اقدامات لازم از نظر بهداشتی و نظافتی انجام خواهد شد تا این مراسم به طور شایسته به اتمام رسد.

 نظارت دقیق بر اجرای برنامه‌ها رئیس اداره دربانــان حرم مطهر رضوی هم در این باره گفــت: این اداره آمــاده ارائه خدمات در ایام چراغ برات ماه شــعبان در بهشت‌های ثامن‌الائمه(ع) حرم مطهر امام رضا(ع) است.

 مهدی نجفی عبس‌آباد اظهار داشت: این اداره به عنوان پیگیری‌کننده و ناظر بر کیفیت خدمات ارائه شــده در ایام چراغ برات در بهشــتهای ثامن‌الائمه(ع) اموری از جمله نظافت و بهداشت، تأمین قرآن و کتب ادعیه، تأمین صندلی تاشو، آماده‌ســازی تأسیسات، مراقبتهای انتظامی و امنیتی، امور ساختمانی، گل‌آرایی و فضاسازی فرهنگی و... را با فراخوان و استقرار دربانان این اداره به انجام میرساند.

 وی ادامــه داد: مواردی همچون آماده‌ســازی بهشــتهای ثامن‌الائمــه(ع) و تأمین امکانات مورد نیاز، کنترل تردد مراجعه‌کنندگان به قبور اموات، امدادرسانی جهت رساندن موارد مربوط به فوریت پزشکی به دارالشفای امام (ع)، تکریم و تعظیم مراجعه‌کنندگان، حفظ نظم و آرامش در محل بهشتهای ثامن‌الائمه(ع)، ساماندهی روضه‌خوانان، جلوگیری از بر هم خوردن آرامش مراجعه‌کنندگان و پاســخگویی به پرسشهای آنان و... از دیگر مواردی اســت که در ایام چراغ برات پیگیری و نظارت بر حسن انجام آنها در محل بهشت‌های ثامن‌الائمه(ع) به اداره دربانان سپرده شده است.

 ورود برخی اقلام و پخش خیرات و هدایا ممنوع است

رئیــس اداره انتظامات حریــم رضوی و اماکن وابسته به بارگاه منور امام رضا(ع)نیز در زمینه برگزاری مراســم چــراغ برات در ماه شــعبان گفت: این اداره ضمن تکریم مراجعه‌کنندگان و بازماندگان درگذشتگان و مرحومان و مدفونان در بهشــت‌های ثامن‌الائمه (ع)، از همه عزیزان تقاضا میکند از درخواســت و اصرار برای ورود اقلام ممنوعه به حرم مطهر رضوی پرهیز نمایند.

 رمضان غالمی اظهار داشت: مطابق دستورعمل و ضوابط تعیین شــده، ورود مــواردی از جمله دوربین‌هــای فیلمبرداری و عکاســی، لوازم و وســایل مربوط به نوحه‌خوانی و مرثیه‌ســرایی مانند بلندگو، میکروفن، آمپلی‌فایر و همچنین ورود قوطی رنــگ، فرش و قالیچه، خوراکیها، میوه‌ها، گل و گیاه و گلدان، بسته‌های شیرینی، حلوا، خرما و... به عنوان اکرام و اطعام و خیرات به حرم مطهــر رضوی ممنوع بوده و در مبادی ورودی توسط مأموران انتظامات حریم رضوی حسب ضوابط ممانعت به عمل می‌آید.

 این مقام مسئول یادآور شد: البته در ایام چراغ برات ورود مواردی همچون زیرانداز ســاده (نه فرش و قالیچه)، قــرآن و رحل آن، کتب قرآن و ادعیه، صندلی تاشو، قاب عکس‌های مربوط به اموات و درگذشتگان (حداکثر در ابعاد 40×30 ســانتیمتر) پس از کنترل و بررســی توسط مأمــوران اداره انتظامات حریم رضوی و رعایت موارد امنیتی و انتظامی میسر و مقدور میباشد.

 این مقام مسئول همچنین از همه شهروندان و بازماندگان مرحومان درخواســت کرد با پرهیز از توزیــع نذورات، خیــرات و مبرات در مبادی ورودی حــرم مطهر رضوی به لحاظ حفظ نظم و آرامش و رعایت دســتورعملهای امنیتی و حفاظتی و در راستای همکاری با خدمت‌گزاران بارگاه مطهر رضوی و تسهیل و تسریع در تردد زائــران و مجاوران و... همــکاری کنند.

 گفتنی است، درهای بهشــت‌های ثامن‌الائمه(ع) حرم مطهر امام هشــتم(ع) در طول سال، همه روزه و حتی ایام تعطیل از طلوع تا غروب آفتاب برای مراجعه‌کنندگان جهــت قرائت فاتحه و زیارت اهل قبور، مفتوح است.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.