جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۵

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور :

تجدید حیات خوبی در جنگل های شمال کشور صورت گرفته است

نوبخت

مازندران- معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: طرح تنفس جنگل های شمال رضایت بخش بوده و تجدید حیات خوبی نیز صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، عباسعلی نوبخت بعدازظهر پنج شنبه در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: اگر شاهد درختان افتاده و شکسته بصورت تجمعی باشیم، با تشخیص سازمان آنها را از جنگل خارج می کنیم و اگر بصورت پراکنده باشد، از جنگل خارج نمی شوند.

وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح تنفس جنگل ها، تجدید حیات خوبی در جنگل های شمال کشور صورت گرفته است، افزود: در گذشته یک میلیون و ۵۰ هزار هکتار از جنگل های شمال کشور دارای طرح و از این میان ۹۵۰ هزار هکتار در قالب ۱۱۰ قرارداد به ۵۴ مجری واگذار شده بود.

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اعلام اینکه طرح تنفس جنگل ها کم و کاستی هایی هم دارد، خاطرنشان کرد: از نظر بیولوژیک از وضعیت جنگل های هیرکانی راضی هستیم و ادعا می کنیم این طرح بصورت جامع و کامل در حال اجراست.

تنها ۲۰ درصد جنگل های شمال ارزش اقتصادی دارد

نوبخت با بیان اینکه تنها ۲۰ درصد از جنگل های شمال کشور ارزش مبادله داشته و بازاری هستند، گفت: تنها نباید به درآمد چوب نگاه کنیم بلکه جنگل ها کارکردهای مهم تری داشته و امنیت زیستی را تامین می کنند.

وی با اشاره به اینکه جنگل های شمال کشور تنها ۱۳ درصد نیاز چوب کشور را مرتفع می کرد، افزود: میزان مصرف چوب کشور در سال گذشته ۶ میلیون مترمکعب بود درحالیکه از جنگل های شمال کشور تنها ۵۵۰ مترمکعب برداشت صورت می گرفت.

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اعلام اینکه با قطع شدن برداشت از جنگل ها، اقتصاد چوبی کشور فلج نمی شود، تاکید کرد: با واردات چوب می توان مشکل را مرتفع کرد.

شرکت های بهره بردار، فروشنده چوب شده بودند

نوبخت با اشاره به اینکه شرکت های بهره بردار به فروشنده چوب تبدیل شده بودند، گفت: بخش خصوصی در تامین چوب موردنیاز خود دچار مشکل نیست. بعنوان نمون شرکت «آرین سینا» برای تهیه چوب موردنیاز خود، در برخی استانها نهال رایگان در اختیار مردم قرار می دهد تا با زراعت چوب، محصول کشاورزان را دریافت و چرخه تولیدش را حفظ کند.

وی با بیان اینکه بطور متوسط هر هکتار جنگل ۱۵۰۰ مترمکعب آب در خود ذخیره می کند، افزود: در این راستا جنگل های شمال کشور حدود ۳ میلیارد و ۶ میلیون مترمکعب آب در خود ذخیره می کنند که بیشتر از آب ذخیره شده در بزرگترین سد آبی کشور در کارون ۳ است و این درحالیست که آب سدها بتدریج تبخیر می شود اما آب ذخیره شده در جنگل ها تبخیر نمی شود.