شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۴

یادداشت

پشت پرده درخواست های مکرر آمریکا برای مذاکره

جواد کریمی قدوسی/ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

کریمی قدوسی

 مقامات دوروی کاخ ســفید این روزها در حالی بارها از تمایل خود برای مذاکره با ایران دم زده و این ادعا را در بوق و کرنا کرده‌اند که جهت‌گیری سیاســت خارجی آمریکا در ضدیت با نظام و مردم جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر بیش از هر زمانی آشــکار شده است.

  از ابتدای پیروزی انقلاب، موضع مقامات واشــنگتن در قبال حکومت ایران براندازانه بوده و در گفتار و رفتار هرآنچه از دستشان برآمده برای تحقق این امر به کار بسته‌اند.

 ۴۰ سال تجربه انواع دولت‌ها در جمهوری اسلامی مسئله دشمنی آمریکا با مردم آزادی‌خواه کشــورمان را به اثبات رسانده، چراکه آنچه بر ایالات متحده حکومت می‌کند مردم این کشور نیستند بلکه نظام سرمایه‌داری جهانی اســت کــه در کانون آن ســران تفکر صهیونیسم جهانی قرار دارند.

 بنابراین تا زمانی که نظام سلطه به رهبری آمریکا عرصهای برای تاخت و تاز داشته و به دنبال تحمیل عقاید خود باشد، هیچ راهی برای گفت وگو وجود نخواهد داشت. مذاکره با سردمداران متکبر کاخ سفید در شــرایط حاضر همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند همانند سم مهلک، خطرناک و مضاعفی خواهد بود.

آیت‌الله خامنه ای چند روز پیش و در دیدار با جمعی از نخبگان، استادان و اعضای هیئت علمی دانشــگاهها نیز بار دیگر ضمن رد هرگونه مذاکره با آمریکا، درخواست گفت وگو از سوی این کشور را تاکتیک و حربه کاخ ســفید برای تکمیل فشار بر ایران دانسته و تأکید کردند که ما بر ســر ناموسمان مذاکره نمیکنیم.

واقعیت آن است که مسئله ناموس در فرهنگ ایرانی بار معنایی زیادی دارد، یعنی انسان ممکن است در شرایطی حاضر به اعطای امتیازات مادی شــود ولی هیــچگاه حاضر به مذاکره بر سر ناموس خود نخواهد شد.

اکنون ناموس ملت ایران قدرت بازدارندگی و موشکی است که ملت هیچگاه حاضر نخواهد شد بر سر این مسئله پای میز مذاکره بنشیند.

 درخواســت مکــرر مقامات کاخ ســفید برای گفت وگو نباید این شبهه را ایجاد کند که آنها واقعاً به دنبال مذاکره بوده و از آن استقبال می کنند، بلکه آنها در واقع در پوشش این ادعا به دنبال تحمیل شرایط و اهداف خود بر ملت ما هستند.

 در این میان برخی رسانه‌ها که شجره و وابستگی آنها به عوامل خارجی آشکار است نیز در پازل دشمن بازی کرده و در زمین آنها قرار گرفته‌اند.

 واقعیت آن است که جمهوری اسلامی براساس اصول اساسی و ثابت خود همواره از مذاکره در شرایط برابر استقبال کرده است، اما زمانی که یک طرف به دنبال تحمیل عقاید خود باشــد، ایــن به معنی گفت وگو نبوده و هیچکس از آن حمایت نمی‌کند.

ایران پیشتر در روندی چند ساله با مقامات غربی پای میز مذاکره نشسته که نتیجه آن توافق جامع هسته‌ای بود، اما ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا پس از رســیدن به قدرت یکشبه این توافق نامه را به بایگانی سپرد؛ پس مذاکره در شرایط حاضر با کسی که هیچ تعهدی دربرابر قراردادهای خود ندارد، معنایی ندارد.

در شــرایط حاضر رسالت رسانه‌هایی که به دنبال منعکس کردن واقعیات هستند مهم به نظر میرسد. این رسانه‌ها در دنیای پر آشوب باید به عنوان جبه‌های در مقابل باطل قرار گرفته و با شــفافیت، واقعیات و نیات ســوء استکبار جهانی را برای مردم تبیین و روشنگری کنند.

/انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.