پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۷

فیلم/ بخش مهم سخنان رهبری با آبه درباره ترامپ و آمریکا