شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۹

نماینده نیشابور در مجلس در گفتگو با قدس آنلاین:

دولت در زمینه طرح مسکن کارمندان شفاف سازی کند

رضاطلبی

مسکن

عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی گفت: نمی توان منکر سوئ مدیریت دولت در حوزه مسکن شد.

حمید گرمابی در گفتگو با قدس آنلاین در خصوص طرح دولت مبنی برخانه دار شدن کارمندان دولت با پرداخت اقساط ۲۰ ساله پس از  ۵ سال از شروع خدمتشان گفت: ابتدا باید این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد که آیا دولت منابع کافی برای اجرای این طرح را در نظرگرفته است و اینکه این منابع چگونه و از چه محلی تامین خواهد شد.

نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت باید چارچوب و مکانیزم اجرای این طرح را به صورت شفاف بیان کند تا فرآیند انجام و همچنین منابع آن مشخص شود.

وی با بیان اینکه طبق انچه ادعا شده دولت برای ۲۰۰ هزار مسکن برای این موضوع پیش بینی کرده است، تصریح کرد: از طرفی چون دولت در این زمینه سقف و محدودیتی  را درنظر گرفته است بدون تردید به همه کارمندان تعلق نخواهد گرفت و در این زمینه اجرای عدالت نیز مورد سوال قرار خواهد گرفت.

گرمابی با بیان اینکه اگرچه نمی توان منکر سوئ مدیریت دولت  در حوزه مسکن شد، ابرازداشت: دولت در طول شش سال گذشته به جز طرح مسکن اجتماعی استراتژی دیگری در حوزه مسکن ارائه نکرد، اگرچه همین طرح را نیز به دلیل پرداختن به تکمیل و تحویل پروژه مسکن مهر که از دولت قبلی به این دولت به ارث رسیده بود را اجرا نکرد.

وی افزود: انتظار این است که دولت در سال رونق تولید به حوزه مسکن توجه خاصی داشته باشد تا نیاز کشور در این زمینه تاحدودی تامین شود و صرفا نگاه به مجموعه کارمندان دولت در این زمینه نداشته باشد .