سه‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۳

یادداشت/

«تروریسم سفید» خطرناک تر از «تروریسم سیاه»

دکتر علیرضا ثمودی

«تروریسم سفید» خطرناک تر از «تروریسم سیاه» هنوز چند روزی از حمله نژادپرســتانه به لاتین تبارها در شهر «ال پسو» آمریکا ۱۳  مرداد نمی‌گذرد که وقوع اقدام مســلحانه‌ای دیگر این بار اما در قلب اروپا و دنیای مدرن که مســلمانان را هدف قرار داده بود، خبر ساز شد.

دکتر علیرضا ثمودی، تحلیلگر مسائل اروپا/

هنوز چند روزی از حمله نژادپرســتانه به لاتین تبارها در شهر «ال پسو» آمریکا ۱۳  مرداد نمی‌گذرد که وقوع اقدام مســلحانه‌ای دیگر این بار اما در قلب اروپا و دنیای مدرن که مســلمانان را هدف قرار داده بود، خبر ساز شد.

 اگرچه حمله تروریستی به مسجد مسلمانان در شهر اسلو پایتخت نروژ با هوشیاری مردم ناکام ماند، اما نفس خطرات بالقوه که از جانب گروه‌های راستگرای افراطی، اقلیتها در جوامع غرب را مورد تهدید قرار می‌دهد، همچنان به قوت خود باقی است.

 در مورد علل افزایش اینگونه حملات توجه به چند نکته ضروری به نظر می‌رســد. نخســتین مسئله به سوء استفاده احزاب نئونازیسم از حضور مهاجران در اروپا برای پیشبرد اندیشــه‌های افراط‌گرایانه خود باز می‌گردد.

 همزمان با آغاز موج مهاجرت مسلمانان به اروپا (سال ۲۰۱۵ ) از کشورهایی جنگ زده، کشورهایی که غرب هم در بحرانی شدن اوضاع آن ها بی‌تأثیر نبود، لفاظی‌های گروه‌های نژادپرست علیه اقلیت‌ها با هدف ترویج اندیشــه‌های افراط‌گرایانه و در مرحله بعد جذب رأی مردم و کسب قدرت سیاســی افزایش یافت.

 این نفرت پراکنی مسلماً در میان شهروندان اروپایی هم به مرور ریشه دوانده و خود را در قالب افزایش حمله به مهاجران نشان میدهد.  موضوع مؤثر دیگر در رشد این حملات نوع رویکرد و اظهارات مقامات غربی است. باید توجه داشت همزمان با ظهور دونالد ترامپ در صحنه سیاسی آمریکا، فردی که به اظهارات نژادپرستانه متهم است، برخی کشورهای اروپایی همانند ایتالیا، اتریش و حتی نروژ نیز شاهد قدرت‌یابی احزاب راستگرا بودند.

بیگانه هراسی که از سوی رهبران این جریان‌ها ترویج می‌شود در رشد اندیشه‌های افراطی مؤثر بوده و به آن سمت و سو میدهد. در شرایطی که آمارها نشان دهنده آن است که میزان کشتار شهروندان آمریکایی از ســوی سفید برتر پنداران در یک سال گذشته بیشتر از کشته‌های حملاتی است که از سوی تروریست‌های داعش صورت گرفته، خیزش دوباره جریانهای راستگرا خطری است که هویت اروپایی را تهدید کرده و باید به سرعت برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.