یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۵

سامانه مورد نظر وزیر برای پایان دادن به فعالیت ناشران متخلف چگونه عمل می کند؟

وزارت ارشاد علیه کتاب سازان

خدیجه زمانیان

کتاب

 وزیر ارشاد در آخرین پنجشنبه مرداد ماه به مناسبت هفته دولت در صدا و سیما حاضر شد و در خصوص محورهای مهــم و چالش برانگیز حوزه فرهنــگ، ادب و هنر صحبــت کرد. اما آنچــه در آخرین گفته های وزیر تازگی داشت توجه او به مسائل و معضلات صنعت نشر و راه حل او برای از بین بردن این مشکلات بود.

قدس آنلاین:  پیش از این در دیدارهــای مکرر جامعه فرهنگی، نویسندگان و ناشران از شخص وزیر خواسته بودند وزارت ارشــاد به وظیفه خود عمــل کند و مقابل مهم ترین معضل نشر یعنی کتاب سازی های بی رویه را بگیرد.

وزیر هم در پاسخ به درخواست این تعداد گفته بود، ابزار مقابله با پدیده کتاب سازی را در اختیار ندارنــد و فقط از طریق فرهنگ ســازی باید با این پدیده مقابله شود، اما در آخرین گفت وگو سیدعباس صالحی از راه اندازی سامانه ثبت ناشران و مقابله با ناشران غیرفعال و استفاده از نرم افزاری برای مقابله با پدیده کتاب سازی صحبت کرد.

 پایان فعالیت متخلفان حوزه نشر

 پنجشنبه گذشــته آقای وزیر به همه متخلفان هشــدار داد با ایجاد یک سامانه قرار است مولف حقیقی از غیرمولف شناسایی شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای مقابله با کتاب سازی، معاونت فرهنگی در مســیر مجــوز دادن با این مدل کتاب هــا برخورد می کنــد و اگر مجوزی هم صادر شــده باشــد ابطال خواهــد کرد، اگر کتاب سازی از نوعی باشد که ارزش افزوده ای به محتوا اضافه نکند و تنها گردآوری از کتاب های دیگــر یا تکه تکه وصل کردن مطالب کتاب های دیگر باشــد در قالــب یک نرم افزار هوشــمند )همانند پایان نامه های دانشگاهی) راستی آزمایی خواهد شد.

 باید با این کار مولف حقیقــی را از غیرمولف جدا کنیم، این سامانه در حال پیگیری است و در اسرع وقت راه اندازی خواهد شد. بر اســاس گفته وزیر اگر با کتاب سازی مقابله شود بسیاری از مشــکلات فعلی نشر حل خواهد شد و خواسته ناشران محقق می شود، اما سامانه مورد نظر آقای وزیر چگونه قرار است مقابل معضل مهم نشر بایستد و مهم ترین مشکل نشر که کتاب سازی های بی رویه ناشران سودجوست را حل کند؟

 نرم افزار ابداعی مؤسسه نور

مدیر نشــر «کتابِ آمه» در پاســخ به این پرسش می گوید: شــاید نرم افزار هوشــمندی کــه آقای وزیر در مورد آن صحبت کردنــد همــان نرم افزار ابداعی مؤسسه نور است که می تواند اثر کپی را از اثر اصل تشخیص دهد و به این صورت کتاب سازی های بی رویه را از بین ببرد.

 محمود آموزگار در توضیح بیشتر گفت: مؤسسه نور که چندین ســال است در قم فعالیت می کنند، در حوزه نشــر بسیار فعال هستند و اقدامات شاخصی انجام داده اند. این مؤسســه تــا به حال چندین بار در نمایشــگاه فرانکفورت حاضر شــده و با عرضه محصولات چشــمگیرش مورد اقبــال مخاطبان خارجی هم قرار گرفته اســت.

 آنچه برای مخاطب خارجی اهمیت داشت حضور این مؤسسه در یک شهر مذهبی و تولید آثار به روزی است که توانسته بسیاری از نیازهای فرهنگی امروز را رفع کند.

 مثلاً تولید در زمینه های متنوع از کتاب های دینی گرفته تا آثار کلاسیک مانند شاهنامه، مثنوی و آثار دیگر و تولید نرم افزارهای مختلف از اقدامات این مؤسسه فعال است. این ناشــر با بیان اینکه این مؤسسه موفق شده بــود نرم افــزاری طراحی کند کــه می تواند اثر کپی را به خصــوص در میان کتاب های ترجمه تشــخیص دهد، گفت: متأســفانه جامعه ما به خواندن آثــار ترجمه اقبال زیادی نشــان داده و ناشران سودجو با سوءاســتفاده از این علاقه، آثاری که بیشــتر مــورد توجــه مخاطب قرار می گیــرد را با تغییر عنوان اثر و تغییر چند فعل و فاعل، با عناوین جدیدی منتشر می کنند.

این آثار در نگاه اول قابل تشــخیص از ترجمه اصلی نیســتند، اما این نرم افزار به راحتی می تواند این آثار را شناسایی کند و مقابل این پدیده بایستد. آموزگار در توضیح بیشتر گفت: به گمانم منظور شــخص وزیر در خصوص اســتفاده از نرم افزار برای مقابله با کتاب ســازی ها، نرم افزار ابداعی مؤسسه نور باشد، چون پیش از این ها، هر زمان از وزیر خواســته بودیم بررسی دقیق تری کند تا این کتاب ها ســاخته نشــود، گفته بود امکانش از نظر فنــی وجود ندارد.

 شــاید همین آدرس به آقای وزیر داده شــده که ایشــان در آخرین صحبت هایشــان از نرم افــزار مقابله بــا پدیده کتاب سازی صحبت کرده اند.

عضو اتحادیه ناشــران و کتابفروشان تهران با بیان اینکه ایــن نرم افزار قابلیت های گســترده ای دارد، توضیح داد: غیر از تشــخیص آثار کپی از اصل، این نرم افزار قابلیت های دیگری مانند یافتن معانی واژگان را هم دارد.

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.