شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۳

یادداشت

راز تلاش نفوذی‌ها برای حذف نام شهیدان

مهدی فضائلی/معاون رسانه ای دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری

مهدی فضائلی

 آخرین روزهای سی و نهمین سالگرد هفته دفاع مقدس را سپری می کنیم.هفته دفاع مقدس تمام میشود اما دفاع مقدس همچنان ادامه دارد!

آخرین روزهای سی و نهمین سالگرد هفته دفاع مقدس را سپری می کنیم.هفته دفاع مقدس تمام میشود اما دفاع مقدس همچنان ادامه دارد!

 دفاع مقدس بدون تردید از اثرگذارترین مقاطع چهار دهه گذشته است. دفاع مقدس یادآور «جنگ جهانی» علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران است و اگر هیچ رویداد دیگری جز دوران هشت سال دفاع مقدس نبود، همین هشت سال برای اثبات عنایت خدای متعال به این انقلاب و امدادهای آشــکار و غیبی او برای حفظ انقلاب کفایت میکرد!

چگونه می شود حدود ۴۰ کشور شامل ابرقدرت‌ها و همه قدرت های بزرگ و کوچک جهانی و منطقه ای با آخرین تجهیزات اطلاعاتی و نظامی و حمایت کامل سیاسی و اقتصادی در یک طرف جمع شوند و نتوانند بر طرف دیگر که کشوری تازه انقلاب کرده، فاقد نیروی مسلح آماده، تحت محاصره شدید اقتصادی و نظامی و بی‌بهره از حمایت کشوری مؤثر بوده، غلبه کنند و سرانجام مجبور به عقب نشینی کامل از تمام اراضی اشغال شده شوند؟

چگونه می شود کشور حمله کننده متجاوز شناخته شود و موظف به پرداخت خسارت گردد؟ دفاع مقدس یک رویداد تمام شــده نیســت که بخواهیم بــه آن فقط نگاه تاریخی داشته باشــیم، بلکه رویدادی است که در همین امروز و فردای ما نیز آثارش آشکار و قابل مشاهده است.

 باور به »مقاومت« به عنوان یک نظریه تضمین کننده استقالل و پیشرفت کشــور پس از خود انقلاب اســلامی، مرهون دوران دفاع مقدس است. «خودباوری» و اعتماد به نفسی که سر منشأ تمامی دستاوردهای دفاعی و غیردفاعی کشور اســت از ثمرات و برکات دوران دفاع مقدس است.

 و عدم جرئت دشمن برای تکرار تجاوز نظامی به ایران اسلامی نیز نتیجه تجربه ای است که از دوران دفاع مقدس بدست آورده است.

 دشمن در محاسبات خود حتماً این نکته را در نظر دارد که، کشوری که در نخستین سال‌های انقلابش و در شرایطی که ثبات سیاسی لازم را نداشته و منافقین تروریست داخل کشــور را ناامن کــرده بودند و گروهک‌ها برخی مناطــق مرزی و به خصوص کردستان را به آشوب کشیده بودند و اقتصاد کشور بدترین شرایط را تجربه میکرد و حتی به سیم خاردار نیاز داشت و برای وارد کردنش تحت محاصره بود، توانست علیه جبهه ای گسترده از دشمنان ایستادگی کند و عقب ننشیند حتماً و به طریق اولی امروز که ثبات سیاســی و انسجام درونی اش مثال زدنی است، نفوذ منطقه‌ای‌اش غیرقابل تردید است و توان دفاعی اش لرزه بر اندام دشمن انداخته، غیرقابل شکست است.

 زنده نگه داشتن دفاع مقدس و بهره بردن از گنج دوران جنگ، برای تداوم انقلاب و تضمین پیشــرفت‌های بیشتر کفایت میکند و این است سر و راز تلاش نفوذی‌های دشمن برای به فراموشی سپردن آن دوران؛ هر روز به شکلی و امروز با حذف نام مقدس و مبارک «شهید» از کوی و برزن!

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.