سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۵

رئیس جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس تشریح کرد

چالش جدایی بودجه ۹۹ از نفت

حسن روحانی

حجت‌الاسلام والمســلمین روحانی، رئیس جمهــور کشــورمان در کنفرانس خبری روز گذشــته خود که با حضور رســانه‌های داخلی و خارجی برگزار شــد، در پاســخ به پرســش خبرنگار قدس درباره بسترسازی برای اصلاحات ســاختاری بودجه و تأمین درآمدهای مالیاتی برای بودجه جاری کشور، گفت: برنامه‌ریزی ما در دولت بر این مبناست که بودجه سال ۹۹ به نفت وابستگی نداشته باشد.

آرش خلیل‌خانــه /

حجت‌الاسلام والمســلمین روحانی، رئیس جمهــور کشــورمان در کنفرانس خبری روز گذشــته خود که با حضور رســانه‌های داخلی و خارجی برگزار شــد، در پاســخ به پرســش خبرنگار قدس درباره بسترسازی برای اصلاحات ســاختاری بودجه و تأمین درآمدهای مالیاتی برای بودجه جاری کشور، گفت: برنامه‌ریزی ما در دولت بر این مبناست که بودجه سال ۹۹ به نفت وابستگی نداشته باشد.

روحانی با بیان اینکه همه شاخص‌ها در سال ۹۸ مثبت است، تصریح کرد: در زمینه بودجه گرفتاری‌هایی داریم که باید ارقام آن را تأمین کنیم. البته از لحاظ عمرانی امسال وضع بهتری داریم و بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تا کنون پرداخت شده است.

 وی ادامه داد: بودجه جاری بایــد از درآمد نفتی جدا شود، اما این نیازمند جراحی دقیقی است و ما در حال انجام این کار هســتیم. البته کار سختی است؛ چراکه کشــوری که تکیه به بودجه نفت داشته اگر بخواهد تکیه خود را بر مالیات و اوراق بگذارد، کار سختی خواهد بود.

 روحانی با تأکید بر اینکه باید در خصوصی‌سازی و واگذاری سهام حرکت سریعتر اما دقیق و حساب شده داشته باشیم، عنــوان کــرد: معافیت‌های مالیاتی هم باید کم شــود و پایه مالیاتی هم افزایش یابد. صادرات ما هم باید در بخش غیر نفتی افزایش یابد.

 شرایط سخت راپشت سرگذاشته‌ایم

 رئیس جمهور با اشــاره به اوضــاع داخلی ادامه داد: خوشــحالم در مقطعی در خدمت اصحاب رسانه هستم که ما شرایط سخت و تاریخی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی را پشت سر گذاشــته‌ایم.

روحانی افزود: در سال ۹۷ پیشبینی خارجی‌ها و تحلیلگران اقتصادی داخل این بود که ســال بسیار سختی را در پیش داریم و ســال ســخت‌تری را در ۹۸ خواهیم داشــت. حتی برخــی بحث تورم ســه رقمی را هم برای ایران مطرح کردند، اما در این ۱۸ ماه ملت ایران، دولت و ســایر ارکان نظام توانستند از این توفان عبور کنند و به طــور قاطعانه میتوانیم اعلام کنیم که توطئه‌هــای آمریکا، صهیونیســم و ارتجاع منطقه برای آسیب جدی به نظام پایان یافته است و اعتراف می‌کنم که با هوشمندی، صبر و مقاومت از این شرایط عبور کردیم.

 وی بــا بیــان اینکــه از اردیبهشــت ۹۸ شــاخص‌های ما رو به بهبود می‌رود، گفت: پیشبینی ما این است که تا پایان سال روند کاهشــی تورم نقطه به نقطه ادامه خواهد داشــت. رشد اقتصادی کشــور که در سال گذشته منفی بود، پیشبینی این است که مثبت شود.

در تابســتان امسال ۸۴۳ هزار اشتغال خالص داشتیم و بیکاری ما از ۳/۱۲ به ۵/۱۰ کاهش پیدا کرده است. همه آمار و ارقام و شاخص‌های اقتصادی به ما می‌گوید که در مسیر آرامش اقتصادی در حال حرکت هستیم.

البته دولت انتظارات بیشتری برای تغییر در ساختارها داشت تا بتواند بیشتر به مردم در رفع مشکالت کمک کند.

 اروپایی‌ها بدعهدی کردند

رئیس جمهور در ادامه ســخنانش در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره بدعهدی سه کشور اروپایی در برجام و تبعیت آنها از آمریکا گفت: آمریکا به دلیل فشار افراطیون داخلی و فشار رژیم صهیونیستی و عربستان خطای بزرگی مرتکب و از برجام خارج شد و جمهوری اســلامی هم کار هوشمندانه‌ای انجام داد.

وی افزود: احســاس آنها این بود که ما از برجام خارج میشــویم و آنها هم یک تحریــم بین‌المللی علیه ایــران وضع میکنند، اما ما نگذاشتیم که آمریکا این بار را بر دوش ایــران و دیگران بگذارد، امروز به جز سه کشور کوچک، کشوری نیست که کار آمریکا را تأیید کند و همه این اقدام را محکوم می‌کنند.

روحانی افزود: کشورهای باقیمانده در برجام قرار شــد خروج آمریکا را به نوعی جبران کنند. ما با چین و روسیه ارتباط خوبی داریم، اما سه کشــور اروپایی متأسفانه پای تعهد خودشان نماندند و آنچه لازم بود انجام دهند را انجام ندادند و به قول‌های خود عمل نکردند.

وی گفت: اگر اروپایی ها به تعهدات خود برگردند مــا نیز به تعهدات خود عمل میکنیم در غیــر این صورت ما هم کاهش تعهدات برجامی خود را ادامه خواهیم داد.

 همه نهادها قابل احترام هستند

روحانی همچنین در مورد ضرورت توجه به لایحه جامع انتخابات گفت: برای لایحه جامع انتخاباتی زحمات زیادی کشیده شد. خیلی امید داشــتیم وقتی به مجلــس میرود در زمان خودش تصویب و امسال بر آن اساس انتخابات انجام گیــرد.

 وی ادامه داد: اینکه در انتخابات چه مد نظرمان است، شکست دیگری برای آمریکاســت. اگر بتوانیم برای مردم نشاط انتخاباتی ایجاد کنیم، شکست آمریکا رقم میخورد.

 روحانی تأکید کرد: با وجود تفســیرهایی که از حرف من کردند، همه نهادها قابل احترام هســتند. با لایحه جامع انتخابــات که عالی میشــود، چون شــورای نگهبان باید اعلام کند چه کسی رد شده و چرا و چه کسی تأیید شده است.

 شــورای نگهبان نهاد نظارت کننده است، دخالت کننده نیســت. امیدواریم کارش را به خوبی انجام دهد. دولت مجری انتخابات اســت. همواره رابط ما وزیر کشور و گاهی معاون اول و برخی وزرای دیگر با شــورای نگهبان بوده‌اند.

 روند آستانه بهترین روند برای صلح درسوریه است

روحانی همچنین درباره تأثیر حمله ترکیه به سوریه و پیشنهاد ایران برای این موضوع، اظهار کرد: ما امروز با حادثه‌ای مواجه هستیم که خوشایند نیست. نه برای منطقه و نه برای مردم کرد سوریه و دولت آنجا.

 همه باید تلاش کنیم روند آستانه که تاکنون بهترین روند برای برقراری صلح در ســوریه بوده، حفظ شود. وی خاطرنشان کرد: ترکیه نگرانی‌هایی در شمال سوریه دارد که ما در اصــل این نگرانی با ترکیه مشــکلی نداریم و آن را می‌پذیریــم، اما شــیوه‌ای که آنان انتخاب کرده‌اند را نمی‌پذیریم.

ترکیه دولت دوست ماست، اما شیوه‌های بهتری هم برای رســیدن به هدف وجود دارد. وی یادآورشد: بارها گفتــه‌ام که همه باید کمک کنیم که ارتش سوریه در این منطقه مستقر شود اما اکنون ترکیه وارد خاک سوریه شده است و ما نگران این وضع هستیم؛ چراکه در آن بار دیگر عده ای کشته می‌شوند و عده‌ای دیگر آواره میشوند و تاکنون خیری از این حرکت ندیده‌ایــم.

 رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: ترکیه زودتر باید این روند را پایان دهد که منافع منطقه در آن تأمین شــود و روند اصلی که بازگشت آوارگان، برقراری صلح و برگزاری انتخابات آزاد است، انجام شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.