سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۸

علی کریمی، قائم مقام اسبق تولیت آستان قدس رضوی:

«برادران» را دگرباره باید شناخت

برادران

سرورهادیان/

بسیاری از آدمها زندگی‌شان به گونه‌ای است که پس از فوت، صفحه‌ها و تاریخ زندگیشان بسته می‌شود، امــا بعضی از انســان‌ها پس از مرگ، صفحــات جدیدی از زندگی‌شان آغاز میشود. اینها بخشی از نگاه قائم مقام اسبق تولیت آستان قدس رضوی درباره شخصیت شادروان «دکتر علیمحمد برادران رفیعی» است که تجربه سال‌ها دوستی و همــکاری‌اش با او را این گونه روایت می‌کند. دکتر برادران از دید من شخصیتی است که او را از نو باید شناخت.

معلمی و صبوری؛ کلید شخصیت او

در همین سرآغاز و پیش از عنوان و قبل از هر سخن و حرف دیگری خوب اســت به تقلید از استاد شهید مرحوم علامه مرتضی مطهری که تأکید داشت در شناخت شخصیت افراد باید به دنبال کلید شــخصیت آنان بود تا به وسیله آن بتوان هــر چه بهتر به دنیای درونی آنهــا راه یافت و آنان را بهتر شناخت، در همین راستا باید اشاره کنم که کلید شخصیت دکتر برادران نیز صفت معلمی و صبوری و جمع هنرمندانه این دو با هم و سایه گســتر شدن آن در تمامی شئون فردی، کاری و جمعی او بود.

 دیباچه جدید زندگی او

کریمی می‌گوید: به اعتقاد من شخصیت دکتر به گونه‌ای است کــه در واقع پس از فوتش ســرفصل جدیدی در زندگی‌اش گشوده شده است. به لحاظ شــخصیت فرهنگی- مردمی، او کارهای ماندگاری انجام داده اســت.

 دکتــر برادران دارای شخصیت صادقی بود که در کمتر مسئولی من این را سراغ دارم که بدون هیچ گونه نگاه دوگانه به مســائل نظر و توجه میکرد تا آنچه خیر و صالح یک مجموعه است را انجام دهد.

 به دور از هیاهو و تبلیغات

 وی بــا تأکید بر این نکته که دکتر بــرادران چه پیش و چه پس از انقلاب در زندگی‌اش، هیچ گاه به فکر شخصیت‌سازی برای خودش نبود، خاطرنشــان می‌سازد: همه ما در زندگی، وقتی کار می‌کنیم و مسئولیتی داریم، شخصیتی از خودمان می‌سازیم.

حالا این شــخصیت یا کاذب یا صادق است ولی دکتر بــرادران هیچ گاه به دنبال آن نبود که نامی از خودش بر جای بگذارد که کار تبلیغاتی و ژورنالیستی انجام بگیرد. از مصاحبه و مطرح شدن تا می‌توانست دوری و پرهیز می‌کرد و کار را برای خدا و دل خودش انجام میداد.

 نقش او در تأسیس مؤسسه‌ها

علی کریمی با بیان اینکه در پیدایش مؤسسه‌های فرهنگی در آستان قدس رضوی شاید بسیاری ندانند دکتر برادران نقش بســزایی داشته اســت، اظهار میدارد: وی با دعوت آیت‌الله طبسی به آستان قدس رضوی آمد و از سال ۱۳۵۸ تا ســال‌های اخیر عضو هیئت امنای آستان قدس رضوی بود.

 اواز سال ۱۳۶۲ به عنوان معاون فرهنگی به کار اجرایی در آستان قدس رضوی پرداخت. ایجاد یا گسترش بسیاری از مؤسسه‌های فرهنگی مانند سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد، دانشگاه امام رضا(ع)، بنیاد فرهنگی رضوی، بنیاد پژوهشهای اســلامی، مؤسســه چاپ و انتشارات، مؤسســه فرهنگی قدس و مرکز خراسان‌شناسی از جمله خدمات و حسنات دکتر برادران است و او در شکل گرفتن و انسجام‌بخشی این مؤسسه‌ها نقش مؤثر، کافی و جامعی داشــت.

در کتابخانه مرکزی آستان قدس پس از تصویب چارت جدید با دعوت از اســتادان دانشــگاه به بسیاری از فعالیت‌های پژوهشــی سازمان رونق بخشید. بخش تاریخ شفاهی مدیریت اسناد از ابتدای تأسیس تا فوت او همیشه و همواره از مشورت وی در طرح‌های مختلف بهره جسته است.

انس و الفت با کتاب و کتابخوانی آنچنان در وجودش راســخ و نهادینه شــده بود که حتی تا این اواخر با وجود بیماری و دیگــر ناملابمات، مســئولیت کتابخانه کانون فرهنگی «قلم» در مشهدالرضا را به عهده داشت.

 وی در ادامــه می‌افزاید: او موجب به چاپ رســاندن بیش از  ۷۰ میلیون جلد کتاب در تیراژهای مختلف در آستان قدس رضوی اســت. مدتی که در معاونت فرهنگی آســتان قدس رضــوی بود در نقش کلید معاونت چه در اداره امور فرهنگی و چه در ایجاد ســمعی بصری همت کرد که نتیجه این کار مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی بود.

وی با اشاره به تأسیس مؤسسه مشاوره جوانان آستان قدس رضوی، تصریح می‌کند: دکتر به جوان‌ها نگاه پدرانه‌ای داشت. وی میگوید: شخصیت دکتر برادران را اگر در آستان قدس رضوی بخواهم خلاصه کنم، میتوانــم این گونه بگویم که پیدایش بسیاری از مؤسسه‌های فرهنگی و تأثیرگذار آستان قدس در عرصه فرهنگ و خدمات اجتماعی مرهون خدمات و نگاه‌های عمیق وی است.

وی ادامه می‌دهد: کم میشناسیم افــرادی را که اگــر از امکانات مادی و تمکــن و رفاه کافی برخوردارند از آن برای بهره‌برداری بهینه در زندگی استفاده کنند. برادران به جای مصرف‌گرایی، دغدغه ارتقای کیفیت زندگی را داشت. واقعاً رفاه را با راحتی اشتباه نمی‌گرفت.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.