پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۳

تنها افزایش قیمت بنزین در کاهش مصرف سوخت مؤثر نیست

به سی ان جی فکر کن...

سهمیه بندی بنزین

 عملیات سوخت رسانی به خودروها در جایگاه های سوخت کشور با آرامش کامل و بدون وقفه ادامه دارد.

‌ اقتصاد/ فرزانه غلامی

 عملیات سوخت رسانی به خودروها در جایگاه های سوخت کشور با آرامش کامل و بدون وقفه ادامه دارد. بر اساس گزارشهای متعدد خبرگزاری های رسمی و محلــی و پس از گذشــت کمتر از یــک هفته از ســهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، جایگاه های ســوخت تمامی اســتان ها بدون ازدحام و ترافیک بالای تقاضا، بــاک خودروها را پــر می کنند و جو عمومی جایگاه های سوخت شــهر تهران هم آرام و سوخت گیری خودروها در جریان است.

 مشاهدات میدانی خبرنگار ما از جایگاه های سوخت تهران در خیابان های مرکزی این شهر نشان می دهد عملیات ســوخت گیری بدون اختلال در حال انجام اســت و خبری از شلوغی های ســه روز گذشته در جایگاه ها نیست.

 مردم مثل قبل بنزین میخرند!

 مراجعه حضوری خبرنگار ما به چند جایگاه سوخت در مناطق مرکزی تهران از جمله جایگاه «وصال» به عنوان قدیمی ترین جایگاه سوخت فعال کشور، برای کســب اطلاع از چند و چون فعالیت این جایگاه ها چند روز پس از ســهمیه بندی بنزین، میزان فروش ســوخت و واکنش مردم به این تصمیم سران قوا با مقاومت مســئولان جایگاه و کارگــران اداره کننده نازل ها روبه رو شد.

مسئولان جایگاه ها با بیان اینکه خبرنگاران دیگری هم از رسانه ها برای تهیه گزارش به اینجا آمده و پاسخی برای پرسشهای شان نیافته اند، از خبرنگار ما درخواست مجوز نیروی انتظامی منطقه و یا شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی را دارند و تأکید می کنند، هیچ مشــکلی در سوخت رسانی به مردم وجود ندارد که برای رسانه ها جذاب و دارای ارزش خبری باشد!

 در ایــن میان یکــی از کارگران نازل به دســت، بــه خبرنگار ما می گوید: در یکی دو روز ابتدایی سهمیه بندی، بسیاری از مشتریان به دلیــل شــلوغی جایگاه ها و بی نظمی هــای درون شــهر و نیز امیدواری بــه اینکه دولت و سران قوا مصوبه افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین را ملغی کنند، سوختگیری را به روزهای آینده موکول کرده بودند. به همین دلیل شاهد افزایش تعداد مراجعان و ترافیک سنگین در جایگاه ها بودیم که امروز دیگر خبری از این مراجعان پرتعداد نیست.

 وی همچنین کاهش مصرف بنزین را در مجموع رد میکند و می گوید: تنها احتیاط مردم و امید به لغو مصوبه، کاهش مصرف را در روزهای اول در پی داشت که این کاهش در دیروز و امروز جبران شده است! کارگر دیگری هم میگوید: با اینکه در ساعات ابتدایی ســهمیه بندی، جایگاه ها با تقاضای بیشتری مواجه شدند اما اغلب شاهد شکل گیری صفهای طولانی نبودیم و بدون وقفه باک خودروها پر میشد. به گفته وی رانندگانی هم که هنوز کارت ســوخت ندارند، با استفاده از کارت سوخت جایگاه داران، بنزیــن آزاد ۳ هزار تومانی را دریافت می کنند و کاهش قابل توجهی در سوختگیری با این نرخ شاهد نبوده ایم.

 گفتنی اســت؛ انجمــن مالکین جایگاه های سوخت کشور از کاهش ۲۰ درصــدی مصــرف بنزین در روزهای پس از سهمیهبندی بنزین خبر داده بودند و تشکیل صفهای طولانی در جایگاههای سوخت اغلب نقاط کشور را به بارش برف و برخی حواشی مربوط به سهمیه بندی مرتبط دانستند که با رفع این موانع، صف های طولانی جایگاه ها هم کوتاه شده اند.

 آیا صرفه جویی ۱۴ هزار میلیاردی محقق خواهد شد؟

 خبرگزاری تســنیم در گزارشــی، ترکیه را الگویی مناسب برای ایران در کاهش مصرف بنزین میداند و می نویسد: با افزایش قیمت بنزین به هر لیتر ۳ هزار تومان و ســهمیه بندی بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی، یکی از بهترین جایگزین های مصرف بنزین، سوخت CNG  اســت؛ الگویی که ترکیه با ورود گاز مایع به سبد ســوخت حمل و نقل خود، مصرف بنزین را به یکدهم ایران رساند.

 تسنیم اضافه میکند: در ایران نیز روزانه چیــزی در حدود ۲۰ میلیون مترمکعب معادل ۲۰ میلیون لیتر، CNG مصرف می کنیم، در حالی که ظرفیت اســمی نصب شده عرضه سوخت CNG بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب در روز است.

 در واقع نیمی از ظرفیت اســمی نصب شده عرضه سوخت CNG کشور هم اکنون بدون استفاده است. این پیشنهاد در شــرایطی مطرح م یشود که بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور تا پیش از اعلام سهمیه بندی روزانه ۹۵ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف که تنها ۲۵ میلیون لیتر آن ( ۲۷ درصد) به قیمت آزاد و فاقد سوبسید عرضه می شد.

 در شرایطی که گفته شد مصرف بنزین در تابستان امسال به بالای ۱۰۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافته بود، بیم آن میرفت ایران در سال آینده به واردکننده بنزین تبدیل شــود.

حالا اما پــس از یک هفته از سهمیه بندی بنزین، هر چند هنوز آماری رسمی و امیدوارکننده از کاهش مصرف در کشور گزارش نشده است، اما مدیران حوزه نفت و انرژی کشور امیدوارند با صرفه جویی و صادرات بنزین، سالانه ۱۴ هزار میلیارد تومان برای کشــور درآمد کسب شود که حتی اگر نیمی از این رقم برای بهبود زیرساخت های حمل و نقل عمومی کشور هزینه شود، می تواند منشأ تحولی بزرگ در این حوزه باشد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.