یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۵

توزیع محصولات بهداشتی و ضد عفونی کننده در داروخانه های خراسان شمالی

محلول ضدعفونی کننده

خراسان شمالی- مدیر داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: پس از آغاز شیوع کرونا، ۲۵ هزار ژل و محلول ضد عفونی در ابعاد ۵۰ تا ۵۰۰ سی سی تامین و در داروخانه ها و بیمارستان ها، توزیع شد.

به گزارش قدس آنلاین، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دکتر مریم فلاح اضافه کرد: ۲۱ هزار محلول ضد عفونی ۳۸۰سی سی در ۲ مرحله در داروخانه های استان توزیع شده است.
وی با بیان اینکه این معاونت اقدام به هماهنگی برنامه توزیع الکل و دستکش توسط شرکت های دارویی کرده است، افزود: هماهنگی تامین بیش از ۲هزار لیتر محصولات ضد عفونی کننده، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻴﺶ از ۱۵ ﺗﻮﻟﻴﺪی اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﺳﻚ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از شیوع وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ و  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺧﻴﺮ ﺑﺠﻨﻮردی ﻣﻘﻴﻢ ﭼﻴﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات لازم از اقدامات انجام شده در این بخش بوده است.
وی ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و داروی اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻳﻞ دﺳﺘﻜﺶ ﻻﺗﻜﺲ، ﻛﺸﻒ و ﺿﺒﻂ ۱۹ ﻗﻠﻢ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﻛﺮوﻧﺎ، ﻛﺸﻒ ۷۰ ﻋﺪد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻘﻠﺒﻲ را از دیگر اقدامات اجرایی حوزه تجهیزات معاونت غذا و داروی استان برشمرد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.