سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۷

استاد اقتصاد دانشگاه مشهد:

انتخاب درست مدیران، کشور را به سرانجام خوب می‌رساند

مهدی منصوری بیدکانی

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از به کارگیری مدیران بازنشسته از سوی دولت گفت:یکی‌ از مهمترین مسائل حساس کشور مسائل اقتصادی است که با انتخاب‌های درست مسوولین می‌توان کشور را به سرانجام خوب رساند و دولت باید این شیوه خود را در چند ماه باقیمانده‌ از عمرش تغییر دهد.

«مهدی منصوری بیدکانی» اقتصاددان و استاد دانشگاه مشهد با انتقاد به ادامه کار یک مدیر بازنشسته دولتی در سمت دبیری مناطق آزاد به قدس آنلاین گفت: به کارگیری بازنشسته‌ای که خدمات قابل توجهی برای اقتصاد یا مناطق آزاد کشور نداشته است دهن کجی به اقتصاد، فعالین اقتصادی و نیازهای کشور به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: انتصاب مسئولینی که انتخاب آن‌ها نتیجه جزئی نگریی و سیاسی کاری است و بی‌اعتنایی به همکاری با مجلس و فعالین اقتصادی،‌ در حالی که این یکی‌ از مهمترین مسائل حساس کشور مسائل اقتصادی است که با انتخاب‌های درست مسوولین، کشور را به سرانجام خوب می‌رساند و باید این شیوه خود را در چند ماه باقیمانده‌ از عمرش تغییر دهد.

انتهای پیام/