• علاقه مندان به سرمایه گذاری حوزه روستایی طرح های توجیه فنی اقتصادی ارائه کنند

    علاقه مندان به سرمایه گذاری حوزه روستایی طرح های توجیه فنی اقتصادی ارائه کنند

    گرگان- مدیر کل امور روستایی و شوراها استانداری گلستان گفت: علاقه مندان به سرمایه گذاری در حوزه روستایی می توانند با توجه به اقلیم متفاوت استان در حوزه های مختلف طبیعت گردی، ایجاد اقامت گاه های روستایی، صنایع تبدیلی، ایجاد گلخانه، فرآوری محصولات کشاورزی، کشت چوب، پرورش ماهیان خاویاری و مشاغل خدماتی طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی ارائه کنند.

تیتر سه زیرسرویس استان ها