• خلخال تشنه مدیرت منابع آبی است

    به دلیل کمبود آب

    خلخال تشنه مدیرت منابع آبی است

    اردبیل- خشک‌سالی‌های مستمر در چندین سال گذشته عرصه را برای ساکنان شهری و روستایی خلخال در استان اردبیل تنگ کرده است و باوجود تلاش مسئولان برای تأمین نیازهای آب اما هم چنان مردمان این شهرستان با کمبود آب مواجه هستند.

تیتر سه زیرسرویس استان ها